โรคข้อขากรรไกร (TMD)

โรคข้อขากรรไกร(TMD)คือ?

หลักการทั่วไป

โรคข้อขากรรไกรจะได้ยินเสืยงบดในขณะพูดหรือในเวลาเปิดปากหรือปิดปากมีอาการเจ็บที่หน้าหู หรือปวดบริเวณใบหน้า ปวดหัว อ้าปากได้ไม่เต็มที่และปวดขากรรไกรขณะอ้าปาก เป็นต้น.
สาเหตุเนื่องจากความผิดปกติบริเวณข้อขากรรไกรล่างจากความเครียดหรือการได้รับอุบัติเหตุ.

วิธีทั่วไปคือใช้ยาแก้ปวด ยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือการดามฟันจัดฟัน และการให้คำปรึกษา เป็นต้น

สำหรับ PST Centre

โรคข้อขากรรไกร(TMD)เกิดจากนิสัยการเคี้ยว หรืออุบัติเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเกิดความตึงเครียด.

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร และการปรับการขยับของขากรรไกรจะทำให้ขากรรไกรขัยบได้ตามปกติและอาการเจ็บขากรรไกรก็จะหายไป

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย

ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410

Comments are closed.