ความเครียด

ความเครียดคือ?

หลักการทั่วไป

ความเครียดหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดนั้น ทำให้ร่างกายและจิตใจต้องแบกภาระมากขึ้น
เมือเราพบกับความเครียด สมองเราจะรับรู้ถึงความเครียดร่างกายจะสร้าง/หลั่งฮอร์โมนความเครียดขึ้น ฮอร์โมนความเครียดนั้นจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะความดันสูง ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น นำไปสู่ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะการมีบุตรยาก

การที่อยู่ในสภาวะเครียดอย่างต่อเนืองนั้น ทำให้ร่างกายและจิตใจเมื่อยล้า ระบบภูมิคุ้มกันอาจไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มที่

สำหรับ PST Centre

ความเครียดเป็นแรงกดดันจากภายนอกที่โจมตีสมอง อวัยวะภายในของเรามีหน้าที่สำคัญในการลดและป้องกันความเครียดโดยการหดตัวหรือขยายตัวตามสภาพแวดล้อม
ในการหดตัวหรือขยายตัวของร่างกายทำให้เกิดการเกร่งและความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ

ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจะนำไปสู่การเสียสมดุลของร่างกายและทำให้เกิดอาการตามมาอีกมากมาย

เมื่อความเครียดถูกตอกย้ำมากขึ้นร่างกายรับภาระมากขึ้นวัฏจักรของความเครียดก็จะเกิดขึ้น
วิธีการแก้ปัญหาคือการกำจัดต้นเหตุของความเครียด การหาวิธีลดความเครียดในแต่ละบุคคล ถ้ามีความยากลำบากในทางปฏิบัติ PST Centre สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการทำงานอวัยวะภายใน ที่เป็นหัวใจของการฟื้นตัวจากความเครียดทางกาย แม้ทางจิตใจนั้นยังไม่มีการบำบัดก็ตาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.