ปวดท้อง

ปวดท้องคือ?

หลักการทั่วไป

อาการปวดท้องเช่น โรคกระเพาะอาหาร, แผลในกระเพาะอาหาร, กระเพาะอาหารทะลุ และมะเร็งในกระเพาะอาหาร

สำหรับ PST Centre

การปรับข้อกระดูกและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั้น สามารถคลายอาการปวดท้องเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.