อาการหลังข้อพลิกหรือแพลง

อาการหลังข้อพลิกหรือแพลงคือ?

หลักการทั่วไป

หลังจากการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บข้อพลิกหรือแพลง อาจมีอาการที่หลงเหลืออยู่โดยไม่มีสาเหตุ เช่น การขยับข้อกระดูกมีขีดจำกัด รู้สึกรำคราณ มีอาการเจ็บในขณะขยับในท่าใดท่าหนึ่ง เป็นอาการที่พบได้บ่อย

สำหรับ PST Centre

PST Centre สามารถ ผ่อนคลายและปรับกระดูกให้เข้าที่ได้อย่างดีและรวดเร็ว อาการข้อพลิกหรือแพลงก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.