ข้อพลิกหรือแพลง

ข้อพลิกหรือแพลงคือ?

หลักการทั่วไป

การพับงอของข้อกระดูกมากเกินไปทำให้เส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนได้รับบาดเจ็บและเกิดอาการบวม

อาการข้อพลิกหรือแพลงนั้นเกิดได้ง่ายในบริเวณ ข้อเท้า ข้อมือ คอ เข่า นิ้ว และข้อกระดูกทั้งหลาย
ระหว่างข้อกระดูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อเส้นเอ็นห่อหุ้มอยู่เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกาย

ถ้าร่างกายขยับเกินขอบเขตที่สามารถขยับได้จะส่งผลใก้เกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเส้นเอ็นเป็นอาการข้อพลิกหรือแพลง

สาเหตุหลักของข้อพลิกหรือแพลงนั้นเกิดจากการหกล้ม
ถ้าได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องก็จะไม่เกิดอาการเรื้อรัง อาการเรื้อรังนั้นหมายถึงการพลิกหรือแพลงนั้นเกิดได้อย่างง่าย จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษในการใช้ชีวตประจำวัน

ถึงแม้จะมีอาการเล็กน้อยก็ควรปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี
ข้อพลิกหรือแพลงนั้นมีความหนักและเบา ในอาการหนักนั้น จะมีอาการบวมและไม่สามารถขยับหรืองอข้อกระดูกได้ และมีปัญหามากในการใช้ชีวิตประจำวัน

สำหรับ PST Centre

สาเหตุของข้อพลิกหรือแพลงเกิดจากการเกร่งของกล้ามเนื้อและการเคลือนของข้อกระดูก

PST Centre แก้อาการเจ็บของข้อพลิกหรือแพลงโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วปรับกระดูกที่เคลือนให้เข้าที่ ร่างกายก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.