นอนไม่หลับ

นอนไม่หลับคือ?

หลักการทั่วไป

การนอนไม่หลับมีสาเหตุจากความเครียดทางจิต, อาการเจ็บปวดของร่างกายจากโรคต่างๆ, การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่นการนอนหลับสั้นลงเนืองจากผลข้างเคียงของยาที่ใช้ ความคุ้นเคยในการใช้ชีวิตประจำวันเช่น นอนไม่เป็นเวลา อาการเครียดในเรื่องงาน เรื่องเรียน เป็นต้น

การนอนไม่หลับสามารถแยกได้ 4 ชนิด คือ

・นอนหลับยาก – ทำให้เวลานอนหลับนั้นสั้นลง พักผ่อนม่เต็มที่

・นอนหลับไม่ลึก – ทำให้การพักผ่อนไม่เต็มที่ถึงแม้จะเวลานอนยาว

・นอนหลับตื่นกลางคัน – ทำให้การพักผ่อนทำได้ไม่เต็มที่

・นอนหลับตื่นเช้าเกินไป – ตื่นก่อนเวลาที่ควรตื่น ทำให้การพักผ่อนทำได้ไม่เต็มที่

วิธีทั่วไปจะให้ทานยานอนหลับ และต้องปรับขนาดยาให้แรงขึ้นถ้าทานยาแล้วไม่ได้ผล

สำหรับ PST Centre

นอนไม่หลับนั้นมีสาเหตุมากมาย แต่จะด้วยสาเหุตได้ก็ตามส่วนมากจะเกียวข้องกับความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่ทำให้ร่างกายไม่ผ่อนคลาย

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อของ PST Centre ช่วยคลายดวามตึงเครียดของกล้ามเนื้อและร่างกายลง ทำให้ปรับภาวะร่างกายให้นอนหลับได้ง่ายและลึกขึ้น ปัญหาการนอนไม่หลับก็จะหายไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.