โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ โรครูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ โรครูมาตอยด์คือ?

หลักการทั่วไป

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ โรครูมาตอยด์ คือความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของร่างกาย ร่างกายคิดว่าเซลล์ปกติและเนื้อเยื่อในร่างกายนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม ร่างกายตอบสนองโดยการป้องกันตัวเองและเริ่มโจมตีตัวเองหรือที่เรียกกันว่า”โรค autoimmune”

ทั้งนี้สาเหตุที่แท้ของโรครูมาตอยด์ หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นั้นยังไม่มีการอธิบาย

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ โรครูมาตอยด์ นั้นจะเป็นมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และจะพบเห็นมากที่สุดในช่วงอายุ 30-50ปี

อาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ โรครูมาตอยด์ จะเห็นและสังเกตได้จากอาการข้อบวมและมีการเปลียนรูปของข้อกระดูก และอาการที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือ อาการบวมของข้อนิ้วที่2ของมือจากฐานข้อมีอ การขยับข้อจะมีความลำบาก ตื่นเช้าจะรู้สึกทรมานมากมักมีอาการเจ็บปวดตามข้อ,รู้สึกร้อนมีไข้, อ่อนเพลีย, ทานอาหารไม่ค่อยได้, น้ำหนักลดลง,เป็นต้น

สำหรับ PST Centre

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ หรือ โรครูมาตอยด์ เกิดจากความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

ปลายนิ้วนั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อขนาดเล็กและเป็นกล้ามเนื้อที่เมื่อยล้าได้ง่าย และสามารถสะสมความเมื่อยล้าได้ง่ายกว่าส่วนอื่นๆของร่างกาย

การป้องกันความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อที่สะสมนั้น สมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเกร่งตัวเพื่อป้องกันตัวเอง ระบบประสาทอัตโนมัติก็เริ่มทำงาน การเกร่งตัวของกล้ามเนื้อนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อนิ้วมือเปลียนรูป

ดังนั้นการลดอาการเกร่งของกล้ามเนื้อของ PST Centre เป็นการกระตุ้นสมองให้ลดการสั่งการลงและช่วยปลดปล่อยการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ เมื่อสภาพร่างกายกลับคืนปกติการฟื้นตัวของร่างกายจะสามารถทำได้อย่างต่อเนือง และอาการจะหายไปอย่างธรรมชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.