PST

 

PST Centre คือ?

PST Centre ( Painless Swing Therapy) เป็นสถานที่บรรเทาความเจ็บปวดทางกายและความรู้สึกไม่สบายกาย เป็นสถานที่ การปรับปรุงการฟื้นตัวของร่างกายตามธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันสั้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

PST (Painless Swing Therapy) คือ

PST (Painless Swing Therapy)เป็นการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาพื้นฐานของความเมื่อยล้าและความเจ็บป่วยของร่างกาย เป็นวิธีการบำบัดแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยเน้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย PSTส่งสัญญาณกระตุ้นไปยังสมอง เพื่อปิดการเกร่งตัวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ เป็นการปรับปรุงสภาพทั่วไปของ ร่างกายและจิตใจ ทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้น

แนวทางของ PST Centre

PST ใช้การสัมผัสที่อ่อนโยนประกอบกับการแกว่ง โดยมีความเข้าใจถึงกลไกพื้นฐานของร่างกาย PST ทำงานโดยการปิดระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย ปัจใจสำคัญของ PST คื่อการลดการตอบสนองของสัญชาตญาณการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกาย ดังนั้นการ สัมผัสของ PST ที่เบาและนิ่มนวล สามารถบรรเทาและลงการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติลงและช่วย ปรับสภาพของร่างกายและจิตใจ

หลายปีที่ผ่านมา PST ได้มีการพัฒนาแนวทางการบำบัดและมุ่งเน้นไปที่ ระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกาย , PST เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีในการบำบัด แต่ PST แตกต่างจากการบำบัดทั่วไปด้วยการสัมผัสที่เบาและนิ่มนวล เป็นการปลดการตอบสนองของสัญชาตญาณการป้องกันตามธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและช่วยลดภาระให้ทั้งร่างกายและจิตใจ

การสัมผัสและการแก่วงร่างกายของ PST นั้น ไม่พึ่งการใช้ยาหรือเครื่องมือใดๆมาช่วย PST สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อและร่างกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวด แต่ส่งผลทำให้อาการเจ็บปวดลดลงและ ความรู้สึกไม่สบายตัวหายไป

PST (Painless Swing Therapy) มีประสิทธิภาพและสามรถบำบัดอาการ เช่น ไมเกรน(Migraine), คอเคล็ด , ปวดหลัง , กระดูกทับเส้นประสาท(Herniated Disc) , ปวดท้อง , เยื้อหุ้มเอ็นอักเสบ (tendonitis) , เคล็ดขัดยอก (contusions) , กล้ามเนื้อฉีก (Muscle strain) ,ปวดเข่า(Knee Pain) , โรคข้อสะโพก,(Scoliosis), ไหล่แข็ง(Frozen Shoulder),  หัวกระดูกต้นขาตาย(osteonecrosis), ปวดปมหน้าแข้ง(Osgood – Schlatter) ฯลฯ

PST  เป็นวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ด้วยการสัมผัสของPST ที่เบาและนิ่มนวล เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความตรึงเคลียดของร่างกายนั้น สามารถช่วยปรัปข้อกระดูกที่เคลื่อนให้กลับไปยังตำแหน่งเดิม ดังนั้น การผ่อนคลายร่างกาย PST สามารถปรับข้อกระดูกโดยไม่ใช้แรงจึงไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเสี่ยงต่อการทำอันตรายใดๆต่อร่างกาย จึงเป็นวิธีที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

PST Centre

“ความเจ็บ(ปวด)” เป็นทูต(Messenger)

“ตอนนี้ คุณรู้สึกเจ็บไหม”

“ขยับอย่างนี้เจ็บไหม ”

“คุณ รู้สึกเจ็บ(ปวด)มากขึ้นไหม”

 

“ความเจ็บปวด” เป็น “ทูต”ในการสื่อ เพื่อสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกายในแต่ละบุคคล PST พึ่งพา”ทูต”เพื่อสื่อและปรับเทคนิคให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล

ทำไม PST ถึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ PST ให้ คือการส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายให้ทำงานอย่างเต็มที่

★ PST สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อและร่างกายจากความเคลียดและความเจ็บปวด

★ PST สามารถจัดเรียงข้อกระดูกให้เข้าที่โดยธรรมชาติ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

★ PST สามารถปรับปรุงการทำงานของอวัยวะภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัว

★ PST สามารถปลดปล่อยร่างกายจากความเจ็บปวด ความมึนงง ความอ่อนเพลีย อาการชาและความไม่สบายตัวที่หาสาเหตุไม่ได้ในเวลาอันสั้น  

 โปรดดูรายละเอียดประสบการณ์จริงของผู้ที่มา PST Centre  

อย่าหมดหวัง!!!  อย่ายอมแพ้!!!                                                                                        PST Centre คือทางออก!!!

เคารพและเชื่อมั่นในความสามารถของร่างกายคุณเอง

ร่างกายของเรา เป็นเครื่องจักรที่วิเศษด้วยความสามารถพิเศษที่ธรรมชาติได้ให้เรามาคือ การฟื้นตัวด้วยตนเอง ปัจจุบันจะเป็นเพราะความกว้าหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือสภาพสังคมที่บีบบังคับ ที่ทำให้คนเรานั้น มักจะพึ่งพายาโดยไม่คิดหรือถามว่า”มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วหรือ” จึงไม่คำนึงถึงความสามารถที่ร่างกายมีอยู่ การคืนระบบการฟื้นตัวของร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนทางสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

PST Centre  ช่วยคุณได้ ช่วยคุณฟื้นตัวได้โดยค้นหาต้นตอของสาเหตุและแก้ปัญหาอย่างธรรมชาติ

คุณสมบัติพิเศษของ PST (Painless Swing Therapy)

1. ช่วยบรรเทาอาการ เจ็บ ปวด ชา และความรู้สึก ไม่สบายตัวตามร่างกาย – PST อาศัยระบบการทำงานของร่างกาย เช่น การหายใจ การทำงานของสมอง ระบบประสาทอัตโนมัติ (สัญชาตญาณการตอบสนอง) และคุณสมบัติพิเศษของกล้ามเนื้อในการบำบัด ทำให้การตอบสนองของร่างกายมีประสิทธิภาพสูงสุด (กำจัดความเจ็บปวดและลดภาระของร่างกายลงโดยไม่มีความเจ็บปวด)

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัวและภูมิต้านทานของร่างกาย – หลายๆ คนคิดว่าการใช้ยาหรือหาแพทย์นั้นเป็นทางออกของปัญหา แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ร่างกายของมนุษย์เราโดยธรรมชาติมีความสามารถในการปรัปตัวและมีความยืดหยุ่นในตัวสูง มีขบวนการฟื้นตัวที่มีประสิทธิภาพมาก PSTช่วยลดความตึงเครียดของกลามเนื้อ ทำให้ข้อกระดูกกลับสู่ตำแหน่งเดิมตามธรรมชาติ อวัยวะภายในเริ่มขยับได้ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ส่งผลให้ขบวนการฟื้นตัวและภูมิต้านทานของร่างกายนั้นเพิ่มขึ้น

3. ช่วยการฟื้นตัวในเวลาอันสั้น  – จะเห็นได้จากตัวอย่างของผู้ที่มาที่ PST Centre จะใช้เวลาในการฟื้นตัวอันสั้น หมายถึง การคืนสุขภาพชีวิตที่ดีให้กลับมาอย่างรวดเร็วนั้นเป็นคุณลักษณะเด่นของ PST(Painless Swing Therapy) นั้นเอง

4. ไม่ใช้ยาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในการบำบัด  PST เชื่อมั่นในการฟื้นตัวของร่างกาย PST Centre ไม่มีการใช้ยาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดใดในการบำบัด เนื่องจาก เราเชื่อมั่นว่า “อาการเจ็บนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงการเปลียนแปลงของร่างการและเป็นปัจใจสำคัญของขบวนการฟื้นตัวของร่างกาย” PST Centreสามารถช่วยขบวนการฟื้นตัวอย่างธรรมชาติให้มีประสิทธ์ภาพสูงสุด เพื่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย
ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410

Comments are closed.