มือ/เท้าเย็น

มือ/เท้าเย็นคือ?

หลักการทั่วไป

อาการมือ/เท้าเย็น ถึงแม้อากาศจะอบอุ่นหรือร้อนก็ตาม มือ/เท้าจะรู้สึกเย็นผิดปกติ เนืองจากมีปัญหากับระบบประสาทอัตโนมัติหรือความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ

สาเหตุของความดันโลหิตต่ำสืบเนืองจากความเมื่อยล้าและความเครียดของร่างกายที่เป็นตัวการก่อให้เกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและนำไปสู่ปัญหาการหมุนเวียนของโลหิต

สำหรับ PST Centre

อาการมือ/เท้าเย็น นั้นจะเกิดและรู้สึกตามมือและเท้า

เมื่อร่างกายรู้สึกเย็น ร่างกายจะปกป้องตัวเองโดยส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนสำคัญของร่างกายก่อน เช่น สมอง และอวัยวะภายใน ขาและเท้ามีเลือดหล่อเลี้ยงน้อยลงทำให้เกิดอาการมือ/เท้าเย็น

ความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสัญญาณการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติ แต่ส่งผลต่อร่างกายทำให้เกิดอาการมือ/เท้าเย็นได้
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อของ PST Centre จะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น สมอง และอวัยวะภายในมีเลือดไหลเวียนอย่างพอเพียง และเลือดจะถูกส่งไปยังทุกส่วนของร่ากาย ทำให้อาการมือ/เท้าเย็นหายไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.