อัมพฤต ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดี

Photo: อัมพฤต ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดี</p>
<p>ธวัชชัย เจริญสมบัติอมร</p>
<p>ผมมารับการ Treatment ที่  Painless Swing Therapy  ตั้งแต่ตุลาคม. 56 โดยการแนะนำของเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน ผมอายุ 58 ปีเป็นอัมพฤต ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดี เวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวผมเป็นมาเป็นเวลาร่วม 10 ปีตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร เพียงลองทดลองดู แรกๆผมก็รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลง คงเป็นเพราะกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย จึงมารับการ Treatment อย่างต่อเนือง จนเดี๋ยวนี้มารับการ Treatment 20 กว่าครั้ง ผมอาการดีขึ้นมาก การทรงตัวดีขึ้นมาก เวลาเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยในการทรงตัว อาการสั่นเวลาทำอะไรหายไป ทำงานได้คล่องขึ้น ผมรู้สึกปกติ สบายร่างกายไม่ตึงรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เหมือนก่อนมาบำบัด
ธวัชชัย เจริญสมบัติอมร

ผมมารับการ Treatment ที่ Painless Swing Therapy ตั้งแต่ตุลาคม. 56 โดยการแนะนำของเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน ผมอายุ 58 ปีเป็นอัมพฤต ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดี เวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวผมเป็นมาเป็นเวลาร่วม 10 ปีตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร เพียงลองทดลองดู แรกๆผมก็รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลง คงเป็นเพราะกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย จึงมารับการ Treatment อย่างต่อเนือง จนเดี๋ยวนี้มารับการ Treatment 20 กว่าครั้ง ผมอาการดีขึ้นมาก การทรงตัวดีขึ้นมาก เวลาเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยในการทรงตัว อาการสั่นเวลาทำอะไรหายไป ทำงานได้คล่องขึ้น ผมรู้สึกปกติ สบายร่างกายไม่ตึงรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เหมือนก่อนมาบำบัด

 

Comments are closed.