หัวกระดูกต้นขาตาย

หัวกระดูกต้นขาตายคือ?

หลักการทั่วไป

หัวกระดูกต้นขาตาย เป็นอาการเริ่มจาก การไหลเวียนของเลือดที่บริเวณข้อสะโพกไหลเวียนไม่สะดวก นำไปสู่อาการขาดสารอาหารและการตายของหัวกระดูกต้นขา
ในระยะแรก จะมีอาการเจ็บและรู้สึกความเมื่อยล้า อาการเจ็บจะหายไปถ้าได้รับการพักผ่อน

อาการเจ็บจะค่อยๆรุนแรงขึ้น ถ้าไม่ได้พักผ่อนฟื้นตัว การพักผ่อนฟื้นตัวต้องใช้เวลามากขึ้นจนไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บได้โดยการพักผ่อนอย่างเดียวอีกต่อไป

อาการจะพัตนาจนทำให้การเดินนั้นมีปัญหา เช่น เดินขาราก เดินตัวเอียง ข้อสะโพกไม่สามารถกางออกหรือพับงอได้ กระดูกข้อสะโพกจะมีข้อจำกัดในการเคลือนไหวและมีเสียงในการขยับข้อสะโพก
ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการหัวกระดูกต้นขาตาย คือ การใช้ยาเตียรอยด์จำนวนมากเป็นเวลานาน การดื่มสุรา เป็นต้น

แนวทางการรักษาโดยทั่วไป สำหรับในระยะแรกๆ จะเป็นการชลออาการโดยกายภาพเพื่อเสิรมกล้ามเนื้อ ถ้าอาการหนักมาก ก็จะใช้การผ่าตัดเปลียนหัวกระดูกเทียม

สำหรับ PST Centre

หัวกระดูกต้นขาตายนั้นมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเกิดการตึงเครียด

กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดนั้นทำให้กระดูกข้อสะโพกนั้นเกิดความกดดันระหว่างหัวกระดูกกับกระดูกสะโพก ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังหัวกระดูกอ่อนต้นขามีปัญหา และดูเสมือนกับหัวกระดูกต้นขาตาย
ในหลายๆกรณีปัญหานั้นเกิดจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทำให้ช่องว่างระหว่างหัวกระดูกและกระดูกสะโพกมากขึ้น เลือดก็สามารถไหลเวียนไปที่หัวกระดูกต้นขาได้ปกติ อาการเจ็บก็จะหายไปและการขยับข้อสะโพกก็จะขยับได้มากขึ้น

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย

ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410


Comments are closed.