ข้อเข่าบวม (น้ำในเข่า)

ข้อเข่าบวม(น้ำในเข่า)คือ?

หลักการทั่วไป

เป็นสภาวะของการสะสมน้ำหล่อเลี้ยงในหัวเข่าผิดปกติ

แต่เดิมหัวเข่าจะมีน้ำไหลเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเป็นการหล่อลื่นข้อต่อในร่างกาย เมื่อหัวเข่าต้องแบกรับภาระมากขึ้น จะเกิดการเสียดสีของกระดูกหัวเข่ากับหมอนรองกระดูกเข่า นำไปสู่การอักเสบของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณเข่าและเกิดการสะสมน้ำในหัวเข่า การสะสมน้ำในหัวเข่านั้นอาจมีอาการเจ็บเข่าหรือ งอเข่าไม่ค่อยได้เนื่องจากอาการเจ็บและอาการตึงบริเวณรอบเข่า

แนวทางการรักษาโดยทั้งไปจะเป็นการใช้วิธีเจาะเอาน้ำออก การประคบความร้อนที่เข่า  ออกกำลังเสริมกล้ามเนื้อบริเวณเข่า  และลดน้ำหนัก เป็นต้น ในบางกรณีต้องเข้ารับการผ่าตัดเข่า เป็นต้น
การเจาะเอาน้ำออก ถ้าอาการอักเสบไม่หายน้ำก็จะมีการสะสมในเข่าอีก (บางรายต้องเจาะเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยไว้นานวันหัวเข่าก็เสื่อมเร็วกว่าปกติ)

การผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับอาการและสาเหตุของน้ำในเข่า เช่นถ้าหมอนรองกระดูกเสือมหรือเสียความยึดหยุ่น นั้นหมายความว่าความแข็งแรงของข้อเข่าลดลง ก็จะทำการผ่าตัดเปลียนเข่าเทียม เข่าเทียมนั้นไม่สามารถทดแทนของเดิมได้ เช่น ความยืดหยุ่นไม่สามารถงอเข่าได้อย่างธรรมชาติ หัวเข่าเทืยมนั้นยังจะต้องรับภาระเหมือนเดิมหลีกเลียงไม่ได้ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ความคงทนของหัวเข่าเทืยมก็จะลดลงและมีข้อจำกัดกับอายุการใช้งาน โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 10ปี ในกรณีที่ใช้อย่างระมัดระวัง
อาการหลังการผ่าตัด บาดแผลที่เกิดขึ้นทำให้ร่างกายต้องเสริมต่อเนื้อเยื่อบริเวณกล้ามเนื้อรอบๆเข่า ทำให้กล้ามเนื้อแข็งตัว อาการเจ็บเข่าก็อาจจะมีอยู่ การงอเข่าจะไม่สามารถทำได้เหมือนก่อนเข้ารับการผ่าตัด และต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาพักฟื้น 3-4 เดือน

ในกรณีที่การผ่าตัดไม่สามารถแก้อาการเจ็บเข่าได้ จะหันไปใช้ยาแก้ปวดแทนเพื่อระงับอาการเจ็บเข่า

สำหรับ PST Centre

สาเหตุของอาการน้ำในเข่าเกิดจากความเมื่อยล้าและความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณเข่าที่ทำให้กล้ามเนื้อเข่าแข็งตัว ดังนั้นกระดูกเข่าและหมอนรองกระดูกเข่าจะรับภาระมากขึ้นเนืองจากขาดความยืดหยุ่น ถ้าไม่ปลดความตรึงเครียดกล้ามเนื้อบริเวณเข่า การเสียดสีระหว่างกระดูกกับหมอนรองกระดูกเข่าก็ไม่สามารถหลีกเลียงได้ ทำให้การเคลือนไหวหัวเข่าไม่เป็นปกติ และเป็นสาเหตุหลักของการสะสมน้ำในหัวเข่า

PST Centre สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบเข่าที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ทำให้หัวเข่าและหมอนรองกระดูกเข่ารับภาระน้อยลง อาการเข่าบวมหรือน้ำในเข่า และอาการเจ็บเข่าก็จะหายไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รอยยิ้มและเสียงของผู้มาเยือน PST Centre

interview201407

※ รูมาตอยด์ เจ็บเข่า เจ็บสะโพก เจ็บหลัง

ดิฉันเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การบำบัด แต่คือการสอนให้ดิฉันเรืยนรู้และรู้จักการใช้ร่างกายตัวเอง ดูรายละเอียด

 

อาการเจ็บเข่า หลังผ่าตัด (Knee Pain after operation)※ อาการเจ็บเข่า หลังผ่าตัด (Knee Pain after operation)
「เคยเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่า แต่อาการกลับไม่ดีขึ้นเลย รู้สึกโชคดีจริงๆ ที่พบ PST」ดูรายละเอียด

 

เจ็บหลังและเจ็บหัวเข่า※ เจ็บหลังและเจ็บหัวเข่า
ผมมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังและหัวเข่า ได้เข้ารับการบำบัดที่ PST Centre แล้ว อาการบาดเจ็บได้ทุเลาลงมากอย่างน่าแปลกใจ
 ดูรายละเอียด

 

โรคข้ออักเสบ(ข้อต่อหัวเข่าและข้อสะโพก)※ โรคข้ออักเสบ(ข้อต่อหัวเข่าและข้อสะโพก)
หลังจากได้รับการบำบัดที่ PST Centre อย่างต่อเนื่อง ผมมีอิริยาบถที่ดีขึ้นมากและเป็นครั้งแรกที่ไม่มีอาการปวดในรอบหลายปีที่ผ่านมาผมขอแนะนำให้มาบำบัดที่ PST Centreสำหรับทุกคนที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดข้อหรือปวดหลังจากประสบการณ์ของตัวผมเอง ดูรายละเอียด

 

Comments are closed.