ความดันสูง

ความดันสูง คือ?

หลักการทั่วไป

95% ของอาการความดันสูงนั้นไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง ที่เหลืออีก5% นั้นจะมีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมน
อาการแทรกซ้อนที่สามารถพบได้กับอาการความดันสูง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ความผิดปกติของไต และอื่นๆ

สำหรับ PST Centre

ความดันสูงนั้นมีสาเหตุจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ เป็นการแข็งตัวของกล้ามเนื้อที่ทำให้หลอดเลือดเล็กลง
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทำให้การส่งสัญญาณระหว่างสมองไม่ราบลื่นและการหมุนเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่ปกติ
ส่งผลให้ร่างกายเข้าใจว่าอยู่ในภาวะวิกฤตและส่งสัญญาณภาวะวิกฤตไปยังสมอง สมองตอบสนองโดยการสั่งให้ร่างกายเกิดการเกร่งตัว
การเกร่งทั้งร่างกายนั้นทำให้หลอดเลือดรอบๆกล้ามเนื้อนั้นถูกบีบเล็กลง เป็นผลให้ความดันสูงขึ้น
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นวิธีการลดสัญญาณภาวะวิกฤตไปที่สมอง ทำให้ฟื้นตัวจากความดันสูงได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.