โรคข้อสะโพก

สะโพกและโรคข้อสะโพก?

หลักการทั่วไป

โรคข้อสะโพกเกิดจากการไหลเวียนของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณข้อสะโพกพอทำให้ขาดเลือดเลี้ยงข้อสะโพก หรือการใช้ข้อสะโพกมากเกินไปทำให้กระดูกอ่อนอสะโพกเกิดการเสียดสี สึกหรอ และเปลียนรูปได้
โรคข้อสะโพกจะคล้ายกับอาการพิการของทารกแรกเกิด เช่นข้อสะโพกหลวม หรือ ข้อสะโพกที่เจริญไม่เต็มที่หรือผิดลักษณะ

อาการของโรคข้อสะโพกในช่วงแรกมีอาการเจ็บเล็กน้อย พอได้พักผ่อนอาการเจ็บก็จะหายไป ถ้าการพักผ่อนไม่เพียงพอเวลาในการฟื้นตัวไม่พออาการเจ็บจะมากขึ้นตาม

เมืออาการรุนแรงขึ้น การเดินนั้นจะเดินในลักษณะลากขาเดิน เดินตัวเอียง การขัยบสะโพก(เปิด/ปิด)ทำได้ลำบากมากขึ้น และไม่สามารถงอสะโพกได้ การขยับสะโพกก็มีข้อจำกัด ถ้าปล่อยอาการไว้นานๆจะทำให้การรักษานั้นลำบากยิ่งขึ้น

วิธีรักษาโดยทั่วไปคือการเสิรมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก ใช้ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ เป็นต้น
นอกจากนี้ในบางรายที่มีอาการหนัก จะทำการผ่าตัดเปลียนข้อกระดูกสะโพก

สำหรับ PST Centre

อาการเจ็บของข้อสะโพกนั้นไม่ได้เกิดจากข้อต่อกระดูก หรือกระดูกกับกระดูกอ่อนโดยตรง แต่สาเหตุเกิดจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ
จากสาเหตุนี้เองการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดนั้นสามารถปลดปล่อยความเจ็บของข้อสะโพกได้ และอาการข้อสะโพกก็จะดีขึ้น。

ในหลายกรณี การเล่นกีฬา การเดินมากเกินไป ล้วนแล้วมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บกับสะโพกได้ ถ้าอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม อาการเจ็บสะโพกก็เกิดขึ้นได้และเป็นที่มาของการเกร่งของกล้ามเนื้อ การเกร่งของกล้ามเนื้อที่เมื่อยล้านั้น จะสร้างปัญหาให้กับข้อต่อกระดูกได้

การนั่งทำงานที่โต็ะทำงานเป็นเวลานานๆอย่างต่อเนื่องจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณสะโพกตึงเครียดและแข็งตัว
กล้ามเนื้อตึงเครียดจะมีความยืดยุ่นได้น้อยทำให้สะโพกขยับได้ไม่เต็มที่
เมื่อสะโพกขยับเกินความสามารถที่สะโพกจะขยับได้จะสร้างความกดดันบนผิวหน้าข้อต่อกระดูกสะโพกส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดมีปัญหา กระดูกอ่อนเกิดการเลียดสีและเปลืยนรูปในที่สุด

เพราะฉะนั้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้การขยับของข้อต่อกระดูกสะโพกกว้างขึ้น การเดินก็สบายขึ้น
อาการกดที่ข้อต่อกระดูกสะโพกลดลง การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น กระดูกอ่อนเริ่มซ่อมแซมตัวเองได้และนำไปสู่การฟื้นตัวของร่างกาย

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย

ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410