โรคข้ออักเสบ(ข้อต่อหัวเข่าและข้อสะโพก)

รูปภาพ : โรคข้ออักเสบ(ข้อต่อหัวเข่าและข้อสะโพก)</p>
<p>คุณ Terence A. อายุ 72 ปี</p>
<p>ผมเป็นโรคข้ออักเสบของข้อต่อหัวเข่าและข้อสะโพกพร้อมกับอาการปวดหลังเรื้อรังเป็นเวลาหลายปีได้ค้นหาและใช้หลากหลายวิธีเพื่อบรรเทาอาการปวด ได้แก่ การนวดแบบดั้งเดิม, ทานยาและการรักษาแบบ chiropractic ผมรู้จัก PST Centreโดยการแนะนำจากเพื่อนที่มีอาการคล้ายกัน</p>
<p>ผมสังเกตเห็นการลดความเจ็บปวดและความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นจากการรักษาครั้งแรกมาก</p>
<p>หลังจากได้รับการบำบัดที่ PST Centre อย่างต่อเนื่อง ผมมีอิริยาบถที่ดีขึ้นมากและเป็นครั้งแรกที่ไม่มีอาการปวดในรอบหลายปีที่ผ่านมา</p>
<p>ผมขอแนะนำให้มาบำบัดที่ PST Centre สำหรับทุกคนที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดข้อหรือปวดหลังจากประสบการณ์ของตัวผมเอง ผมยังรู้จากเพื่อนที่ได้ลองมาบำบัดที่ PST Centre ว่าการบำบัดที่ PST Centre สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดจากอาการข้อพลิก, เคล็ดขัดยอก, และความเครียดของกล้ามเนื้อ</p>
<p>ผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากกับคุณ ชัยชาญ พฤกษ์ศลานันท์ สำหรับความสามารถและการใส่ใจในการบำบัด</p>
<p>Terence A.
คุณ Terence A. อายุ 72 ปีผมเป็นโรคข้ออักเสบของข้อต่อหัวเข่าและข้อสะโพกพร้อมกับอาการปวดหลังเรื้อรังเป็นเวลาหลายปีได้ค้นหาและใช้หลากหลายวิธีเพื่อบรรเทาอาการปวด ได้แก่ การนวดแบบดั้งเดิม, ทานยาและการรักษาแบบ chiropractic ผมรู้จัก PST Centreโดยการแนะนำจากเพื่อนที่มีอาการคล้ายกัน

ผมสังเกตเห็นการลดความเจ็บปวดและความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นจากการรักษาครั้งแรกมาก

หลังจากได้รับการบำบัดที่ PST Centre อย่างต่อเนื่อง ผมมีอิริยาบถที่ดีขึ้นมากและเป็นครั้งแรกที่ไม่มีอาการปวดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ผมขอแนะนำให้มาบำบัดที่ PST Centre สำหรับทุกคนที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดข้อหรือปวดหลังจากประสบการณ์ของตัวผมเอง ผมยังรู้จากเพื่อนที่ได้ลองมาบำบัดที่ PST Centre ว่าการบำบัดที่ PST Centre สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดจากอาการข้อพลิก, เคล็ดขัดยอก, และความเครียดของกล้ามเนื้อ

ผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากกับคุณ ชัยชาญ พฤกษ์ศลานันท์ สำหรับความสามารถและการใส่ใจในการบำบัด

Terence A.

 

Comments are closed.