ปวดข้อศอก

ปวดข้อศอกคือ?

หลักการทั่วไป

อาการปวดข้อศอกนั้นอาจเกิดจาก กระดูกหัก เอ็นขาด โดยที่ไม่รู้สาเหตุ 、โดยเฉพาะการขยับนั้นจะมีอาการเจ็บอย่างเฉียบพลันและรู้สึกขยับไม่สะดวก
อาจจะได้รับการบาดเจ็บมาก่อน และมีอาการตกค้างของอาการเจ็บอย่างเฉียบพลันก็เป็นได้
สาเหตุของการเจ็บนั้น เกิดจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกเมื่อยล้าจากการใช้อย่างหักโหม
เมื่อกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกมีความตึงเครียด กล้ามเนื้อจะหดตัวและต้องใช้เวลาในการผ่อนคลายมากกว่าปกติ
เมื่อกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกไม่สามารถยืดและผ่อนคลายได้ อาการปวดข้อศอกก็สามารถเกิดได้ง่ายขึ้น
กล้ามเนื้อที่หดตัวนั้นจะเสียความยืดหยุ่น ข้อกระดูกที่ถูกดึงจะสามารถขยับออกจากตำแหน่งปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดอาการปวดข้อศอกได้

การเคลือนของข้อกระดูกนั้นจะไปกดทับเส้นประเสท และเกิดอาการปวดข้อศอก

สำหรับ PST Centre

PST Centre สามารถลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกลงทำให้การเคลือนของกระดูกก็จะดีขึ้น
การขยับขยืนข้อศอกกระดูกกลับสู่ภาวะปกติ อาการปวดข้อศอกก็จะหายไป

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย

ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410

Comments are closed.