มึนงง

มึนงงคือ?

หลักการทั่วไป

อาการมึนงงของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน จะสามารถแยกประเภพของอาการได้ดังนี้

【อาการมึนงงแบบโลกหมุน】
มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งหรือนอนเมื่อตาลืมขึ้น จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือหกล้มได้ เนืองจากไม่สามารถพยุงตัวได้
อาการประเภพนี้ส่วนมากมีสาเหตุเกิดจากอาการบาดเจ็บของหูชั้นในหรือโรคของหูชั้นใน

【อาการมึนงง-รู้สึกตัวนั้นลอยๆ】
มีความรู้สึกว่าตัวและหัวนั้นลอยอยู่ การเดินนั้นอาจมีปัญหาเดินเซทรงตัวไม่ได้ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนกลาง สมองน้อย หรือความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ในกรณีที่มีอาการอัมพาต หรือ ความบกพร่องทางสติ ควรเข้ารับการตรวจสอบกับโรงพยาบาลสักครั้งก่อนว่าอาการแทรกซ้อนของ เนื้องอกหรือโรคหลอดเลือดสมองอุตตัน

【อาการมึนงง-หน้ามืดเป็นลม】
มีอาการหน้ามืดเป็นลม ในเวลายืนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ มักจะมีปํญหาเรื่องความดันโลหิต、ในกรณีที่มีความดันโลหิตสูงหรือหลอดเลือดแข็งควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

【อาการมึนงง-หลังการบาดเจ็บบริเวณศรีษะ】
หลังการบาดเจ็บบริเวณศรีษะมีอาการมึนงงเกิดขึ้น อาการมึนงงนั้นอาจเกิดหลังได้รับบาดเจ็บไม่กี่วันหรือบางกรณีอาจใช้เวลาเป็นเดือนอาการมึนงงถึงจะปรากฎขึ้น
อาการมึนงงอาจเป็นต่อเนืองหลายปีไม่หาย อาการมึนงงหลังการบาดเจ็บที่ศรีษะ ยังเป็นโอกาสที่จะมีผลต่อสุขภาพทางด้านจิตใจอีกด้วย
วิธีการทั่วไป จะใช็ยาเช่น ยาแก้มึนงงหรือยาแก้อาเจียน เป็นต้น ใช้วิธีกายภาพบำบัดจนถึงใช้วิธีการผ่าตัด ในการหยุดอาการมึนงง

สำหรับ PST Centre

อาการมึนงงนั้นสามารถเกิดได้จาก4สาเหตุหลัก

【ความเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และคอ】
เมื่อกล้ามเนื้อตึงเครียดหลอดเลือดเกิดการหดตัว เลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนั้นไม่เพียงพอ、เกิดสภาวะโลหิตจางหรือสมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดอาการมึนงง

【ความเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณหูและขากรรไกร】
เมื่อกล้ามเนื้อบริเวณหูหรือขากรรไกรตึงเครียด หูชั้นในและขากรรไกรอาจเกิดปัญหาได้ส่งผลทำให้เกิดอาการมึนงง

【ระบบภายในร่างกายเกิดความไม่สมดุล】
อาการมึนงงอาจเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่สามารถทำให้เกิดความดันโลหิต(สูง/ต่ำ)ผิดปกติชั่วคราว เป็นสาเหตุของอาการมึนงง

【ความเครียด】
ในสังคมปัจจุบันปัญหาทางการงานและปํญหาครอบครัวและสังคม เป็นปัจใจหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียด และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอาการมึนงง เนื่องจากอาการเครียดทางจิตสามารถส่งผลกระทบสะท้อนออกทางร่างกาย เช่น กรณีที่ต้องพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก บางคนก็เกิดอาหารเสียงแหบ บางก็พูดติดๆขัดๆ บางกรณีอาจมีกลัวจนตัวสั่น เป็นต้น

PST Centre ใช้วิธีการผ่อนคลายร่างกายที่นุ่มนวลและทำให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการมึนงง
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่ ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้น อาการมึนงงก็จะหายได้อย่างรวดเร็ว
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหูและขากรรไกร ขากรรไกร ทำให้หูชั้นในคืนสู่สภาพปกติ อาการมึนงงก็สามารถหายได้
การบำบัดทั่งร่างกายสามารถปรับความสมดุลของร่างกายให้ดีขึ้นเนืองจากสภาพร่างกายจะอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย、อาการมึนงงก็จะค่อยๆหายไปในที่สุด
เมื่อร่างกายผ่อนคลาย ความตึงเครียดทางจิตใจก็จะลดลง อาการมึนงงก็จะลดลงและหายไปในที่สุด

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย

ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410

Comments are closed.