ท้องผูก/ท้องร่วง

ท้องผูกคือ?

หลักการทั่วไป

การไม่ถ่ายอุจจาระ3-5วันนั้น ถือว่ามีอาการท้องผูก ประกอบกับการถ่ายลำบาก ต้องใช้เวลาเบ่งนานกว่าปกติ อุจจาระแข็ง หรือมีอาการเจ็บทวารหนักเวลาถ่าย

สำหรับ PST Centre

อาการท้องผูกเกิดจากความตึงเครียดในช่องท้องและบริเวณเอว ที่สร้างปัญหาในการถ่ายอุจจาระ

ความตึงเครียดในช่องท้องและบริเวณเอวทำให้กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกบิดตัว ส่งผลต่อการทำงานของลำไส้และไม่สามารถเคลือนไหวได้อย่างเต็มที่

การหมุนเวียนของน้ำหล่อเลื้ยงในลำไส้ก็จะลดลงเกิดเป็นอาการท้องผูก。

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท้องร่วงคือ?

หลักการทั่วไป

ท้องร่วง ท้องเดิน ท้องเสีย คือ การถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นกึ่งของเหลว

อาการท้องร่วงมีชนิดเฉียบพลัน ชนิดเรื้อรัง ชนิดติดเชื้อและชนิดไม่ติดเชื้อ สาเหตุมาจากการกินอาหารมากเกินไป อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียหรือไวรัส อาการแพ้ยา และผลข้างเคียงของยา ความเครียด แม้แต่ความเย็นบริเวณท้องก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอาการท้องร่วง

สำหรับ PST Centre

อาการท้องร่วงนั้นเป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งควรถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกาย
สาเหตุของอาการท้องร่วงเช่นเดียวกับอาการท้องผูก มีสาเหตุจากความตึงเครียดเกิดในช่องท้องและบริเวณเอว
ความตึงเครียดที่เกิดเป็นเวลานานๆและต่อเนื่องนั้นทำให้กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกบิดตัว อวัยวะภายในทำงานได้ไม่เต็มที่

ระบบหล่อเลี้ยงในลำไส้มีปัญหาทำให้เกิดท้องร่วง
อาการท้องผูกและอาการท้องร่วงนั้นจะหายไปถ้าสามารถลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ จัดกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกให้เข้าที่ และคืนความสามารถการทำงานให้กับอวัยวะภายใน การไหลของโลหิตก็จะดีขึ้นระบบน้ำหล่อเลี้ยงลำไส้ก็จะกลับสู่ภาวะปกติ อาการต่างๆก็จะหายไปตามธรรมชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.