กระดูกสะบ้าเข่า 2 ชิ้น

กระดูกสะบ้าเข่า 2 ชิ้นคือ?

หลักการทั่วไป

กระดูกสะบ้าเข่า 2 ชิ้น(กระดูกสะบ้าเข่าแตก)ส่วนมากจะเป็นแต่กำเนิดในบางกรณีอาจจะมีมากก่วา2ชิ้น

ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการเจ็บไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา
แต่กระดูกสะบ้าเข่าที่มีอาการเจ็บเข่า(ส่วนบน)นั้นเกิดขึ้นได้ ถ้ามีการกระทบกระแทก จากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่หักโหม

เวลาวิ่งหรือเวลากระโดดนั้นจะเกิดอาการเจ็บที่กระดูกสะบ้าเข่าจนไม่อยากออกกำลังกาย ในกรณีที่เป็นหนัก เวลาเดินก็รู้สึกเจ็บ มีอาการเข่าบวมและจะมีน้ำสะสมในหัวเข่า การใช้ชีวิตประจำวันเป็นปัญหามาก
วิธืที่การรักษาโดยทั่วไป จะทำกายภาพโดยการยืดกล้ามเนื้อต้นขาหรือออกกำลังเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณเข่าให้มีความแข็งแรง ในระหว่างการเล่นกีฬา อาการกระดูกสะบ้าเข่าเจ็บจะกลับมาอีกและรุ่นแรงมากขึ้นทุกครั้งงจนไม่สามารถเล่นกีฬาได้และอาจตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดปัญหาของอาการเจ็บ

วิธีการผ่าตัดกระดูกสะบ้าเข่า ทำได้โดยการผ่าเอากระดูกสะบ้าเข่าออก หรือการเชือมต่อกระดูกสะบ้าเข่าที่แตกให้เป็นชิ้นเดียวกัน

สำหรับ PST Centre

กระดูกสะบ้าเข่าแตกแต่กำเนิดกับอาการเจ็บกระดูกสะบ้าเข่าคิดว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน

เนืองจากถ้ากระดูกสะบ้าเข่าแตกแต่กำเนิดเป็นสาเหตุของอาการเจ็บ นั้นหมายความว่าตั้งแต่เด็กจะมีอาการเจ็บกระดูกสะบ้าเข่าตั้งแต่เด็ก
ถ้าไม่ใช่นั้นหมายความว่ามีสาเหตุอย่างอื่น เช่น การเล่นกีฬาที่หักโหมเกินไป การกระทบกระแทกนั้นทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเข่าเกิดความตึงเครียด

เป็นเหตุทำให้กระดูกสะบ้าเข่าที่ขยับได้นั้นถูกดึง ถ้ามีการดึงส่วนใดมากไปก็จะเกิดอาการเจ็บกระดูกสะบ้าเข่าและเป็นสาเหตุหลัก
วิธีการแก้นั้นสามารถทำได้โดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จะทำให้อาการเจ็บกระดูกสะบ้าเข่าหายอย่างรวดเร็ว

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อของ PST Centre จะทำให้กล้ามเนื้อรอบกระดูกสะบ้าลดความตึงเครืยดลงทำให้กระดูกสะบ้าที่แตกสามารถขยับได้มากขึ้นรับภาระได้มากขึ้นและไม่มีอาการเจ็บกระดูกสะบ้าเข่า

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย

ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410


Comments are closed.