ปวดหลัง

ปวดหลังคือ?

หลักการทั่วไป

อาการปวดรอบเอวและปวดหลังส่วนล่างจะเรืยกโดยรวมเป็นอาการปวดหลัง

โดยทั่วไปที่รู้จักกันดีมักเรียกกันว่า อาการปวดหลังแบบเฉียบพลัน เช่น หมอนรองกระดูกทรุด herniated หรือ กระดูกสันหลังตีบ เบ็นต้น
อาการปวดหลังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อที่เกร่ง ทำให้หมอนรองกระดูกที่มีหน้าที่รับแรงกระแทกเกิดปัญหาทรุดหรือหดตัวผนวกกับการเคลีอนไหวของกระดูกสันหลังที่บิดไปมา ในบางกรณีทำให้เกิดอาการปวดหลังเนืองจากกระดูดกดทับเส้นประสาท

อาการปวดหลังเนืองจากหมอนรองกระดูกทรุดถ้ามีอาการเจ็บของการทับเส้นประสาท ในรายที่มีอาการร้ายแรง คือหมอนรองกระดูกชำรุดแตก การฟื้นตัวอย่างธรรมชาติก็อาจจะใช้เวลามากขึ้น

สำหรับ PST Centre

การกำจัดอาการปวดหลังคือกำจัดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่เป็นสาเหตุหลักจะสามารถปรับการบิดตัวของกระดูกสันหลังได้
อาการปวดหลังของหมอนรองกระดูกทรุด herniated หรือ กระดูกสันหลังตีบนั้น ด้วยการบำบัดอย่างต่อเนืองโดยมีจุดหมายสามารถฟื้นฟูคืนความยืดหยุ่นของหมอนรองกระดูกได้โดยไม่ต้องรับการผ่าตัด

ถ้าคุณมีปัญหาที่ไปที่ไหนแล้วก็ไม่หาย

ติดต่อ PST Centre Mobile: 0817210410

Comments are closed.