อาการหอบหืด

อาการหอบหืดคือ?

หลักการทั่วไป

อาการจะเกียวข้องกับระบบการหายใจ มีอาการไอ และอาการหอบ(หายใจเสียงดัง) จะมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจลำบาก เป็นต้น
อาการหอบหืดนั้นเข่นเดียวกับภูมิแพ้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการเช่น ความเครียดทางจิตใจ อุณหภูมิที่เปลียนแปลง(ต่ำลง) ผงซักฟอก ขนสัตว์ ไรฝุ่น หรือการเปลียนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้หลอดลมหดตัวลงเกิดอาการหายใจไม่สะดวก
อาการหอบหืดและภูมิแพ้นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาการว่าแพ้อะไร เช่นการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัส หรืออาจเป็นการผสมผสานของสารเคมีที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น
การรักษาอาการหอบหืดและภูมิแพ้นั้นโดยทั่วไปจะให้หลีกเลี่ยงสารที่ก่ออาการแพ้ มีการให้ยาต่อต้านการอักเสบ, ยาขยายหลอดลม(bronchodilators), ยาต้านภูมิแพ้(antiallergic) หรือสารสเตียรอยด์ชนิดสูดดม(corticosteroid)เป็นต้น

การใช้ยาหรือพึ่งยาประเภทสเตียรอยด์นั้น จะทำให้การหายขาดจากอาการหอบหืดนั้นยากมากขึ้น และมีผลข้างเคียงกับหลอดเลือด

สำหรับ PST Centre

อาการหอบหืดและภูมิแพ้นั้นสามารถบรรเทาได้โดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอและหน้าอกที่ส่งผลกระทบกับหลอดลม
สาเหตุของการหดตัวของหลอดลมเกิดจากความตึงเครียดบริเวณคอ หน้าอก ไหล่ และอาจเกิดจากการทรุดของหมอนรองกระดูกต้นคอก็เป็นได้
ถ้าบริเวณต้นคอมีปัญหาจะเกิดอาการไอ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณปอดเกิดอาการเกร่ง
เกิดอาการไอได้ง่ายขึ้นและบ่อยขึ้นทำให้กล้ามเนื้อบริเวณปอดและลำคอทำงานหนักขึ้นและไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่
จึงเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอและปอดเกร่งอยู่ตลอดเวลาและเป็นที่มาของการหดตัวของหลอดลม

เมือประสิทธิภาพการทำงานของหลอดลมและปอดลดลง อาการหอบหืดและภูมิแพ้(ไอ หายใจลำบาก)ก็จะเกิดขึ้นโดยง่ายจาก ไรฝุ่น ฝุ่นระออง เกสรดอกไม้ สารเคมีอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราถึงแม้จะมีปริมาณเพียงน้อยนิดก็ตาม

มากไปก่วานั้นบริเวณต้นคอซึ่งเป็นจุดผ่านของระบบประสาทสว่นกลาง(สมอง)การสั่งการทำงานของอวัยวะภายในทำได้ไม่เต็มที่ ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายในลดลง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบการฟื้นตัวนั้นลดลงด้วย

การแก้ปัญหาบริเวณต้นคอ หน้าอก และไหล่ จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของหอบหืดและภูมิแพ้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments are closed.